Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity, momentálně nepřijímáme nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací

Antiinfekční imunita

Streptococcus pyogenes skupiny A produkuje extracelulárně např. streptolysin O, deoxyribonukleasu B a hyaluronidasu. Infikovaný organismus proti nim vytváří protilátky - antistreptolysin O, jejichž stanovení je důkazem jeho přítomnosti. Vyšetřovací metoda: turbidimetrie Referenční hodnoty:  Fyziologické rozmezí: < 200 IU/ ml Patologická hodnota: > 200 IU/ ml Materiál: sérum Výsledek do druhého dne...

Metoda Western Blot se vyznačuje vyšší specifikou a senzitivitou v diagnostice Lymské borreliózy. Používáme soupravy s nově charakterizovaným povrchovým proteinem Borrelia burgdorferi - VlsE (variable major protein-like sequence, expressed), který je exprimován pouze in vivo.VlsE umožňuje detekci všech druhů Borrelií, protilátky proti tomuto proteinu jsou...

Stanovujeme protilátky ve třídě IgM a IgG. Pro detekci protilátek je použit rekombinantní antigen, který vykazuje vysokou specifitu k borreliovým protilátkám. Při nejasném nálezu, ke kontrole specifity, pozitivních a hraničních sér se vyšetřují specifické protilátky metodou Western-blot. Vyšetřovací metoda: ELISA Referenční hodnoty: Interpretace výsledků: IgG- IgM+ : primoinfekce IgG+ IgM+: doznívání akutní...

Primární infekce Toxoplasma gondii je v akutní fázi charakterizována strmým vzestupem IgA a IgM, pozvolněji stoupá hladina IgG. Poté titry IgA a IgM postupně klesají, IgG zůstávají zvýšené (odeznívající toxoplasmóza). Pro latentní infekci je typická přítomnost osamocených IgG protilátek v nízkých až středních hladinách. Imunosuprimovaní...

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie izolovaná ze sliznice žaludku. Klinický význam výsledků spočívá v hodnocení možnosti výskytu gastrointestinálního onemocnění. Výsledky je nutno interpretovat v souladu s klinickým nálezem. Pozitivní výsledky nemusí indikovat gastrointestinální onemocnění a nerozlišují mezi kolonizací a infekcí H. pylori. Negativní výsledek nevylučuje...