Specifické protilátky proti EBV (Epstein – Barr virus)

Specifické protilátky proti EBV (Epstein – Barr virus)

Pro EBV diagnostiku jsou důležité protilátky proti těmto antigenům:
VCA – Virový kapsidový antigen je pro diagnostiku nejdůležitější a IgM protilátky proti VCA se při primoinfekci objevují jako první.
EA – Časný antigen vyvolává tvorbu protilátek objevujících se v postakutní fázi onemocnění.
EBNA – EB nukleární antigen je exprimován ve všech lymfoblastech infikovaných EBV. Protilátky se objevují v pozdní rekonvalescentní fázi a přetrvávají po celý život.

Vyšetřovací metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza 

Hodnocení serologických nálezů:

(+) marker může, ale nemusí být přítomen

Materiál: sérum
Výsledek do druhého dne.