Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity, momentálně nepřijímáme nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací

Specifické protilátky proti Helicobacter pylori

Specifické protilátky proti Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie izolovaná ze sliznice žaludku. Klinický význam výsledků spočívá v hodnocení možnosti výskytu gastrointestinálního onemocnění. Výsledky je nutno interpretovat v souladu s klinickým nálezem. Pozitivní výsledky nemusí indikovat gastrointestinální onemocnění a nerozlišují mezi kolonizací a infekcí H. pylori. Negativní výsledek nevylučuje přítomnost H. pylori infekce. Nízký titr protilátek může znamenat časnou fázi infekce.

Vyšetřovací metoda: ELISA ve třídě IgA a IgG 

Referenční hodnoty:

Materiál: sérum
Výsledek do 1 týdne.