Abnormální laboratorní nálezy

Abnormální laboratorní nálezy

 

  • vysoká nebo neobvykle nízká sedimentace
  • leukopenie nebo leukocytóza, trombocytopenie nebo trombocytóza, eozinofilie, anémie
  • patologické koagulační testy (prodloužení APTT)
  • ELFO snížení g-globulinů, hypergamaglobulinémie, paraproteinémie
  • jinak nevysvětlitelná elevace jaterních testů, amyláz
  • falešně pozitivní BWR
  • mikrobiologický průkaz oportunního patogena
  • chronické a recidivující nálezy infekcí „běžnými“ patogenními mikroby