Orgánové příznaky a celkové příznaky

Orgánové příznaky a celkové příznaky

Kůže: dermatitidy, urtikarie, pyodermie a flegmóny, erythema nodosum, purpura, livedo reticularis
ORL oblast: chronické a recidivující záněty
Dýchací ústrojí: chronické a recidivující záněty, kašel, hemoptýza, asthma bronchiale, intersticiální plicní procesy
Zažívací ústrojí: poruchy polykání, chronické a recidivující průjmy, nejasná hepatosplenomegalie, jaterní abscesy
Oči: chronické a recidivující konjunktivitidy, otoky víček, uveitidy a iridocyklitidy, episkleritidy, nejasná diplopie.
Urogenitální ústrojí: patologický močový nález (bílkovina, erytrocyty), porucha renálních funkcí, chronické a recidivujcí uroinfekce, opakované gynekologické infekce, opakované spontánní potraty, sterilita.
Cévy: vazospasmy (typu Raynaudova syndromu), opakované trombózy
Dutina ústní: velká kazivost zubů, aftózní stomatitida, orální ulcerace, defektní vývoj zubů.
CNS: parézy, polyneuropatie, epilepsie, poruchy chování, meningitidy,cévní mozkové příhody u mladých osob.
Srdce: nejasné perikarditidy, myokarditidy, endokarditidy, akutní infarkt myokardu u mladých osob
Lymfatické uzliny: hnisavé lymfadenitidy Kosti: chronické a recidivující osteomyelitidy

Celkové příznaky:

  • dlouhotrvající teploty
  • únavové stavy
  • artralgie a myalgie
  • uzlinový syndrom
  • hubnutí, neprospívání