Samoplátci

Ceny jsou kalkulovány dle Sazebníku diagnostických a léčebných výkonů (vyhláška č. 493/2005). Cena bodu pro samoplátce 1,00 Kč.

Biochemické vyšetření

Imunologické vyšetření