Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity, momentálně nepřijímáme nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací

Specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu lato metodou Western Blot

Specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu lato metodou Western Blot

Metoda Western Blot se vyznačuje vyšší specifikou a senzitivitou v diagnostice Lymské borreliózy. Používáme soupravy s nově charakterizovaným povrchovým proteinem Borrelia burgdorferi – VlsE (variable major protein-like sequence, expressed), který je exprimován pouze in vivo.VlsE umožňuje detekci všech druhů Borrelií, protilátky proti tomuto proteinu jsou zaměřeny proti vysoce konzervovaným cílovým antigenům, proto jsou velmi vhodné pro diagnózu Borreliózy.

Referenční hodnoty: 

Rychlé vyhodnocení IgG:
antigen VlsE pozitivní   –>   Borrelia IgG pozitivní

Vyhodnocení IgG protilátek:

Rychlé vyhodnocení IgM:
antigen OspC pozitivní   –>   Borrelia IgM pozitivní

Vyhodnocení IgM protilátek:

Materiál: sérum
Výsledek do 1 týdne.