Specifické protilátky proti Helicobacter pylori

Specifické protilátky proti Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie izolovaná ze sliznice žaludku. Klinický význam výsledků spočívá v hodnocení možnosti výskytu gastrointestinálního onemocnění. Výsledky je nutno interpretovat v souladu s klinickým nálezem. Pozitivní výsledky nemusí indikovat gastrointestinální onemocnění a nerozlišují mezi kolonizací a infekcí H. pylori. Negativní výsledek nevylučuje přítomnost H. pylori infekce. Nízký titr protilátek může znamenat časnou fázi infekce.

Vyšetřovací metoda: ELISA ve třídě IgA a IgG 

Referenční hodnoty:

Materiál: sérum
Výsledek do 1 týdne.