Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity, momentálně nepřijímáme nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací

Specifické protilátky proti Toxoplasma gondii

Specifické protilátky proti Toxoplasma gondii

Primární infekce Toxoplasma gondii je v akutní fázi charakterizována strmým vzestupem IgA a IgM, pozvolněji stoupá hladina IgG. Poté titry IgA a IgM postupně klesají, IgG zůstávají zvýšené (odeznívající toxoplasmóza). Pro latentní infekci je typická přítomnost osamocených IgG protilátek v nízkých až středních hladinách. Imunosuprimovaní pacienti jsou ohroženi reaktivací infekce. K určení fáze infekce je možno využít stanovení avidity IgG protilátek, kdy v průběhu infekce se postupně vytvářejí IgG se stále pevnější vazbou k antigenu (vyšší aviditou).

Vyšetřovací metoda: ELISA ve třídě IgA, IgM a IgG

Referenční hodnoty:

Materiál: sérum
Výsledek do 1 týdne.