Aktuální informace

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie izolovaná ze sliznice žaludku. Klinický význam výsledků spočívá v hodnocení možnosti výskytu gastrointestinálního onemocnění. Výsledky je nutno interpretovat v souladu s klinickým nálezem. Pozitivní výsledky nemusí indikovat gastrointestinální onemocnění a nerozlišují mezi kolonizací a infekcí H. pylori. Negativní výsledek nevylučuje...

Po primoinfekci se vytvoří jako první anti-CMV protilátky třídy IgM následované tvorbou IgG protilátek. IgM přetrvávají maximálně 3 až 4 měsíce. IgG protilátky, které dosahují vrcholu po 2 až 3 měsících po infekci, přetrvávají řadu let a často až doživotně. Vyšetřovací metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza  Referenční hodnoty: Materiál: sérum Výsledek do druhého...

Pro EBV diagnostiku jsou důležité protilátky proti těmto antigenům: VCA - Virový kapsidový antigen je pro diagnostiku nejdůležitější a IgM protilátky proti VCA se při primoinfekci objevují jako první. EA - Časný antigen vyvolává tvorbu protilátek objevujících se v postakutní fázi onemocnění. EBNA - EB nukleární antigen je exprimován ve všech...

Nabízíme Vám možnost využít služeb nutričního terapeuta: konzultace, vyhodnocení jídelníčku a výživové doporučení pro pacienty (děti, dospělí) s potravinovou alergií, poradenství v oblasti správné výživy. Nutriční terapeut: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. cena: konzultace 450,-Kč (cca40 min.) analýza a vyhodnocení jídelníčku 350,-Kč objednání: na recepci Immunoflow, telefonem 286 923 150, 602 479...