#icon Upozornění:
Ambulance klinické alergologie, imunologie, dermatologie, nutriční terapie a psychoterapie.
#icon

Test buněčné imunity: COVID-19

Od 3. 1. 2022 zavádíme v naší laboratoři testování buněčné imunity u onemocnění COVID-19. Toto vyšetření vypovídá o buněčné imunitní odpovědi, resp. o T-lymfocytární imunitní reakci po prodělaném onemocnění COVID-19 nebo po očkování proti COVID-19. Koncentrace neutralizačních IgG protilátek proti SARS CoV-2 (kterou též provádíme) s časovým odstupem od infekce/vakcinace klesá, navíc se IgG protilátky nemusí vůbec vytvořit (přes 10 % populace). Oproti tomu buněčná odpověď se očekává (až na velmi vzácné výjimky) prakticky vždy. Toto vyšetření Vám spolu se stanovením protilátek IgG může poskytnout komplexnější obraz fungování Vašeho imunitního systému po prodělané infekci nebo po vakcinaci proti tomuto onemocnění.

 

 

Cena vyšetření je 1 400,- Kč

 

 

Materiálem pro toto vyšetření je nesrážlivá žilní krev, na jejiž odběr se můžete dostavit do našeho odběrového centra v Po-Čt mezi 7-10 hodinou. Odběr na toto vyšetření neprovádíme v pátek, a v den před státními svátky (pro potřebu 24 hodinové inkubace v prvním kroku vyšetření)!

 

 

Principem vyšetření je stanovení koncentrace interferonu gamma (IFNγ je rozpustný cytokin = mediátor imunitní odpovědi, který je schopný inhibovat virovou replikaci, tj. potlačit rozmnožování virů) ve vzorku krve po stimulací antigenem viru CoV-2 (spike proteinem). Pro každého pacienta je zařazena do běhu pozitivní kontrola, kde zjišťujeme, zda vůbec jsou ve Vaší krvi přítomné T-lymfocyty, které jsou schopny aktivace. Pokud by byl tento výsledek negativní, vyšetření nelze interpretovat a kontaktovali bychom Vás telefonicky.

 

 

Výsledek vyšetření obdržíte e-mailem zaheslovaný Vaším rodným číslem do 2 týdnů od odběru krve.

 

 

Pro koho je vyšetření určené?

 

  • pro všechny, jako doplňková informace ke stanovení koncentrace protilátek IgG
  • pro ty, kteří onemocnění prodělali - nebo se domnívají, že prodělali (popř. jsou očkováni), ale nevytvořily dostatečnou koncentraci protilátek IgG (obdrželi negativní výsledek protilátek IgG)
  • pro ty, kteří se rozhodují, zda se nechat očkovat na základě informací o stavu svého imunitního systému (zejména po těžkých průbězích infekce COVID nebo po silné reakci po první (nebo další) dávce očkování)

 

Více aktualit