Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity, momentálně nepřijímáme nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací
 

Laboratoř

Odběry krve

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient by měl odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pacient je vynechá 3 dny před odběrem. Jinak je potřeba uvést podávané léky na žádance. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.

Test aktivace bazofilů

Na test aktivace bazofilů se používá nesrážlivá heparinizovaná krev, odběr se provádí do zkumavky s Lithium Heparinem: BD Vacutainer Plastic – zelený uzávěr. Odebranou krev je nutné uchovávat při pokojové teplotě a zpracovat do 2 hodin po odběru.

Imunofenotypizace lymfocytů

Na vyšetření parametrů buněčné imunity se používá plná krev odebraná do protisrážlivého činidla (EDTA nebo heparin). Po odběru je nutno materiál opatrně promíchat pomalým obrácením a uchovat při pokojové teplotě. Krev je nutno chránit před extrémními teplotami. Vzorky by měly být dopraveny do laboratoře a zpracovány v den odběru.

Alergologie

Celkové IgE

Zvýšené hodnoty IgE jsou známkou atopické dispozice, parazitózy, hyper IgE syndromu, myelomu IgE. Vyšetřovací metoda: vysokoafinitní FEIA (CAP systém), chemiluminiscenční analýza (IMMULITE).

ECP eozinofilní kationický protein

Aktivované eozinofily degranulují a uvolňují do okolních tkání 4 silně basické granulární proteiny, které jsou schopny ničit parazity. Mohou však způsobit destrukci tkání spojenou s astmatem a jinými zánětlivými onemocněními. Mezi granulární proteiny patří i ECP.

Stanovení specifického IgE

Stanovujeme specifické IgE protilátky proti širokému spektru alergenů. Seznam všech vyšetřovaných alergenů. Vyšetřovací metoda: vysokoafinitní FEIA (CAP systém), chemiluminiscenční analýza (IMMULITE), ELISA.

Humorální imunita

Hladiny imunoglobulinů – IgG, IgM, IgA

Vyšetřovací metoda: turbidimetrie. Materiál: sérum, výsledek do druhého dne.

Podtřídy imunoglobulinu IgG – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Vyšetřovací metoda: nefelometrie. Materiál: sérum, výsledek do 3 dnů.

KOMPLEMENT – C3, C4, C1q, C1-INH, CH100

Vyšetřovací metody: turbidimetrie (C3,C4), nefelometrie (C1-INH), radiální imunodifůze (C1q). Materiál: sérum, výsledek: C3, C4 do druhého dne, C1q, C1-INH, CH100 do 5 dnů.

Proteiny akutní fáze

Vyšetřovací metoda: : turbidimetrie. Materiál: sérum, výsledek do druhého dne.

C-reaktivní protein – QuikRead (CRP-q)

Vyšetřovací metoda: : turbidimetrie. Materiál: vyšetření se provádí z plné krve odběrem do kapiláry, kterou dodává výrobce. K vyšetření lze použít i sérum.
Vyšetření lze provést ihned po odběru, výsledek na počkání.

Cirkulující imunokomplexy (CIK)

Vyšetřovací metoda: precipitace polyetylenglykolem (PEG). Materiál: sérum, výsledek do 3 dnů.

Autoprotilátky

V naší laboratoři vyšetřujeme autoprotilátky proti:

 • cyklickému citrulinovanému peptidu (CCP)
 • cytoplazmě neutrofilů (ANCA)
 • cytoplazmě neutrofilů – typizace (anti-MPO, anti-PR3)
 • dsDNA
 • endomysiu (EMA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -screen (ENA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -typizace (ENA)
 • gastroparietálním buňkám (GPC)
 • glomerulár. bazální membráně (BMG)
 • hladkému svalu (ASMA)
 • jaderným antigenům (ANA)
 • mitochondriím (AMA)
 • thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • thyreoidální peroxidáse (anti-TPO)
 • transglutamináze IgA, IgG

Buněčná imunita

Odběr na vyšetření buněčné imunity (stanovení počtů T a B lymfocytů, NK buněk), krevního obrazu a na vyšetření HLA B-27.
Odběr cca 2 ml krve do zkumavky s K3EDTA. Obsah několikrát jemně převrátit, aby došlo k promíchání krve s protisrážlivým činidlem. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 24 hodin po odběru.

Odběr na vyšetření fagocytární aktivity se provádí do zkumavky s Li-heparinem. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 2 hodin po odběru.

Krevní obraz (KO)

Vyšetřovací metoda: hematologický analyzátor. Biologické referenční intervaly pro dospělé i děti jsou uvedeny v Laboratorní příručce na str. 52 až 58. Materiál: nesražená krev s K3EDTA ,výsledek týž den.

Imunofenotypizace lymfocytů

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s K3EDTA, výsledek do 3 dnů.

HLA-B 27

Ve vyšetřované buněčné populaci (CD3+) se měří exprese HLA molekuly I. třídy HLA-B27. Existuje silná asociace mezi přítomností antigenu HLA-B27 a zvýšenou incidencí ankylózní spondylitidy, Reiterova syndromu a dalších chorob.

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s K3EDTA, výsledek do 3 dnů.

HLA-B 27

Test je založen na měření respiračního (oxidačního) vzplanutí granulocytů po jejich stimulaci inaktivovanými bakteriemi E. coli.

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s Li-heparin, výsledek do 1 dne.