Upozornění k šířícímu se koronaviru COVID-19! Z důvodu naplnění kapacity nepřijímáme do konce roku nové pacienty! Děkujeme za pochopeni Immunoflow. Omezení provozu ordinací
 

Laboratoř

Odběry krve

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient by měl odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pacient je vynechá 3 dny před odběrem. Jinak je potřeba uvést podávané léky na žádance. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.

Test aktivace bazofilů

Na test aktivace bazofilů se používá nesrážlivá heparinizovaná krev, odběr se provádí do zkumavky s Lithium Heparinem: BD Vacutainer Plastic – zelený uzávěr. Odebranou krev je nutné uchovávat při pokojové teplotě a zpracovat do 2 hodin po odběru.

Imunofenotypizace lymfocytů

Na vyšetření parametrů buněčné imunity se používá plná krev odebraná do protisrážlivého činidla (EDTA nebo heparin). Po odběru je nutno materiál opatrně promíchat pomalým obrácením a uchovat při pokojové teplotě. Krev je nutno chránit před extrémními teplotami. Vzorky by měly být dopraveny do laboratoře a zpracovány v den odběru.

Alergologie

Celkové IgE

Zvýšené hodnoty IgE jsou známkou atopické dispozice, parazitózy, hyper IgE syndromu, myelomu IgE. Vyšetřovací metoda: vysokoafinitní FEIA (CAP systém), chemiluminiscenční analýza (IMMULITE).

ECP eozinofilní kationický protein

Aktivované eozinofily degranulují a uvolňují do okolních tkání 4 silně basické granulární proteiny, které jsou schopny ničit parazity. Mohou však způsobit destrukci tkání spojenou s astmatem a jinými zánětlivými onemocněními. Mezi granulární proteiny patří i ECP.

Stanovení specifického IgE

Stanovujeme specifické IgE protilátky proti širokému spektru alergenů. Seznam všech vyšetřovaných alergenů. Vyšetřovací metoda: vysokoafinitní FEIA (CAP systém), chemiluminiscenční analýza (IMMULITE), ELISA.

Humorální imunita

Hladiny imunoglobulinů – IgG, IgM, IgA

Vyšetřovací metoda: turbidimetrie. Materiál: sérum, výsledek do druhého dne.

Podtřídy imunoglobulinu IgG – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Vyšetřovací metoda: nefelometrie. Materiál: sérum, výsledek do 3 dnů.

KOMPLEMENT – C3, C4, C1q, C1-INH, CH100

Vyšetřovací metody: turbidimetrie (C3,C4), nefelometrie (C1-INH), radiální imunodifůze (C1q). Materiál: sérum, výsledek: C3, C4 do druhého dne, C1q, C1-INH, CH100 do 5 dnů.

Proteiny akutní fáze

Vyšetřovací metoda: : turbidimetrie. Materiál: sérum, výsledek do druhého dne.

C-reaktivní protein – QuikRead (CRP-q)

Vyšetřovací metoda: : turbidimetrie. Materiál: vyšetření se provádí z plné krve odběrem do kapiláry, kterou dodává výrobce. K vyšetření lze použít i sérum.
Vyšetření lze provést ihned po odběru, výsledek na počkání.

Cirkulující imunokomplexy (CIK)

Vyšetřovací metoda: precipitace polyetylenglykolem (PEG). Materiál: sérum, výsledek do 3 dnů.

Autoprotilátky

V naší laboratoři vyšetřujeme autoprotilátky proti:

 • cyklickému citrulinovanému peptidu (CCP)
 • cytoplazmě neutrofilů (ANCA)
 • cytoplazmě neutrofilů – typizace (anti-MPO, anti-PR3)
 • dsDNA
 • endomysiu (EMA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -screen (ENA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -typizace (ENA)
 • gastroparietálním buňkám (GPC)
 • glomerulár. bazální membráně (BMG)
 • hladkému svalu (ASMA)
 • jaderným antigenům (ANA)
 • mitochondriím (AMA)
 • thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • thyreoidální peroxidáse (anti-TPO)
 • transglutamináze IgA, IgG

Buněčná imunita

Odběr na vyšetření buněčné imunity (stanovení počtů T a B lymfocytů, NK buněk), krevního obrazu a na vyšetření HLA B-27.
Odběr cca 2 ml krve do zkumavky s K3EDTA. Obsah několikrát jemně převrátit, aby došlo k promíchání krve s protisrážlivým činidlem. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 24 hodin po odběru.

Odběr na vyšetření fagocytární aktivity se provádí do zkumavky s Li-heparinem. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do 2 hodin po odběru.

Krevní obraz (KO)

Vyšetřovací metoda: hematologický analyzátor. Biologické referenční intervaly pro dospělé i děti jsou uvedeny v Laboratorní příručce na str. 52 až 58. Materiál: nesražená krev s K3EDTA ,výsledek týž den.

Imunofenotypizace lymfocytů

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s K3EDTA, výsledek do 3 dnů.

HLA-B 27

Ve vyšetřované buněčné populaci (CD3+) se měří exprese HLA molekuly I. třídy HLA-B27. Existuje silná asociace mezi přítomností antigenu HLA-B27 a zvýšenou incidencí ankylózní spondylitidy, Reiterova syndromu a dalších chorob.

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s K3EDTA, výsledek do 3 dnů.

HLA-B 27

Test je založen na měření respiračního (oxidačního) vzplanutí granulocytů po jejich stimulaci inaktivovanými bakteriemi E. coli.

Vyšetřovací metoda: průtoková cytometrie. Materiál: nesražená krev s Li-heparin, výsledek do 1 dne.