#icon Upozornění:
Ambulance klinické alergologie, imunologie, dermatologie, nutriční terapie a psychoterapie.
#icon

Laboratoř

O naší laboratoři

 

Úzkou spoluprací mezi našimi ambulantními specialisty a laboratoří se snažíme udržovat péči o naše pacienty na nejvyšší odborné úrovni. Provádíme široké spektrum imunologických a alergologických vyšetření včetně základních biochemických a hematologických metod. Naše laboratoř je vybavena moderními přístroji a je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15 189. Akreditace ČIA zaručuje, že laboratoř pracuje dle platných mezinárodních norem a její činnost splňuje všechny požadavky na kvalitní péči. Laboratoř Immuno-Flow se pravidelně účastní externí kontroly kvality.

 

 

Osvědčení o akreditaci naleznete zde.

 

 

Úplný seznam poskytovaných vyšetření naleznete v naší Laboratorní příručce.

 

Žádanky o laboratorní vyšetření naleznete zde: Žádanka základní a Žádanka alergologie.

Splňujeme ISO certifikaci

Jsme držiteli Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN ISO 15 189.

Poskytujeme vlastní ambulantní péči

Výsledky odběrů řešíme přímo s lékaři v rámci jedné budovy. Léčba tak může být zahájena okamžitě.

Provádíme široké spektrum vyšetření

Provádíme široké spektrum vyšetření pro klinickou imunologii a alergologii včetně základních biochemických a hematologických metod.


Stanovení parametrů krevního obrazu a vyšetření buněčné imunity

Stanovujeme základní parametry krevního obrazu včetně diferenciálního počtu bílých krvinek (leukocytů). Toto screeningové vyšetření je prováděno při podezření na jakékoli hematologické, infekční či autoimunitní onemocnění.

Imunofenotypizace leukocytů

Rozlišujeme základní buněčné populace leukocytů metodou průtokové cytometrie.

Jak se test provádí?

Měříme počty subpopulací T lymfocytů (cytotoxických, pomocných - “helpers” a regulačních), dále počet B lymfocytů a NK buněk na základě povrchových znaků (CD znaků) těchto buněk. Ve vyšetřované buněčné populaci měříme expresi HLA molekuly I. třídy HLA-B27. Existuje silná asociace mezi přítomností antigenu HLA-B27 a zvýšenou incidencí ankylózní spondylitidy, Reiterova syndromu a dalších chorob.

Materiál: 2-3 ml žilní krve s protisrážlivým činidlem K3EDTA

Test aktivace bazofilu

Tento pomocný funkční test se používá zejména k diagnostice IgE zprostředkované alergické reakce.

Bazofily patří mezi leukocyty. V jejich cytoplazmě se nachází granula obsahující histamin a heparin. K pacientskému vzorku se přidá komerčně připravený ředěný alergen. V případě pozitivní reakce dojde k aktivaci bazofilu a příslušné aktivační molekuly na povrchu bazofilu jsou rozeznávány metodou průtokové cytometrie.

Materiál: 2-3 ml žilní krve s Li-Heparinem

Vyšetření fagocytární aktivity

Podstatou tohoto testu je měření oxidačního vzplanutí granulocytů po jejich stimulaci inaktivovanými bakteriemi E. coli.

Materiál: 2-3 ml žilní krve s Li-Heparinem


Alergologická laboratorní vyšetření

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému člověka na neškodné antigeny, běžně se vyskytující v prostředí. Při imunitní odpovědi dochází k nadměrné produkci protilátek typu IgE. Následují další imunologické děje, které vedou k degranulaci bazofilů a žírných buněk (jedná se o typy leukocytů) a vyplavení obsahu těchto granul (zejména histaminu a heparinu) do prostředí. Alergické onemocnění je často doprovázeno astmatem (chronickým onemocněním dýchacích cest).

Příznaky doprovázející alergická onemocnění

Občasné nebo trvalé svědění, kopřivka, pálení očí, ekzém, nevolnost, zvracení, trvalý průjem, kýchání, kašel, rýma a ucpaný nos, obtížné dýchání. Astmatické příznaky: sípání, dušnost, kašel, tlak na hrudi.

Materiál: sérum (žilní krev odebraná do zkumavky s gelem)

Stanovení celkové hladiny IgE

Toto chemiluminiscenční stanovení se provádí v případě, jestliže máte periodické nebo trvalé kožní, plicní nebo trávicí potíže svědčící pro alergii nebo pokud má lékař podezření na parazitární infekci. Zvýšené hodnoty IgE mohou být známkou atopické predispozice, parazitózy, hyper IgE syndromu, myelomu IgE a dalších.

Stanovení hladin specifických IgE

Na základě provedené anamnézy stanovujeme enzymatickou imunoanalýzou IgE protilátky proti konkrétním alergenům. Běžně stanovujeme IgE protilátky proti alergenům trav, pylů obilovin, stromů a keřů, roztočů, potravin, hmyzích jedů a mnoho dalších.

ALEX

Tato metoda využívá kolorimetrické enzymové analýzy. Na jednom makročipu je navázáno celkem 295 alergenů (extraktů a komponent), proti kterým jsme schopni analyzovat specifické IgE protilátky ze séra pacienta. Seznam alergenů, které jsou navázány na makročipu, si můžete prohlédnout v našem Vzorovém výsledku ALEX.

DAO (diaminooxidáza)

Měříme koncentraci DAO v séru nebo schopnost tohoto enzymu odbourávat histamin. Těmito vyšetřeními lze prokázat, zda netrpíte HIT (histaminovou intolerancí). Při HIT dochází k nepoměru mezi přísunem a odbouráváním histaminu v organismu. Nadprodukce histaminu může nastat při nadbytečném příjmu tohoto enzymu z potravy nebo při alergických onemocněních.


Vyšetření humorální imunity

Humorální imunita je především zastoupena protilátkami, které jsou produkovány plazmatickými buňkami (konečné vývojové stadium B lymfocytu) v reakci na předkládané antigeny. Do této “nebuněčné” části imunitní odpovědi patří také tzv. komplement, který je představován kaskádou postupně se aktivujících plazmatických proteinů, které vedou k destrukci cílové buňky.

Materiál: sérum (žilní krev odebraná do zkumavky s gelem)

V naší laboratoři z parametrů humorální imunity vyšetřujeme:

Hladiny imunoglobulinů IgG, IgM, IgA

Metoda: turbidimetrie

Podtřídy imunoglobulinů IgG: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Metoda: turbidimetrie

Vyšetření komplementu - C3, C4, C1q, C1-INH, CH50

Vyšetřovací metody: turbidimetrie (C3,C4, C1-INH), radiální imunodifuze

(C1q)

Cirkulující imunokomplexy (CIK)

Metoda: imunoprecipitace polyethylenglykolem (PEG)

Proteiny akutní fáze

Metoda: turbidimetrie

C-reaktivní protein

Metoda: turbidimetrie

QuickRead CRP

Provádíme z kapilární krve (odběr z prstu) - výsledek na počkání

Vyšetření autoprotilátek

Autoprotilátky jsou produkovány v reakci na vlastní antigeny přítomné v organismu. Jejich průkaz, slouží jako marker autoimunitního onemocnění. Metodami využívanými pro tuto diagnostiku jsou zejména NIF (nepřímá imunofluorescence) a ELISA (enzymatická imunoanalytická metoda).

V naší laboratoři z parametrů humorální imunity vyšetřujeme:

 • cyklickému citrulinovanému peptidu (CCP)
 • cytoplazmě neutrofilů (ANCA)
 • cytoplazmě neutrofilů – typizace (anti-MPO, anti-PR3)
 • dsDNA
 • endomysiu (EMA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -screen (ENA)
 • extrahovatel. jaderným antigenům -typizace (ENA)
 • gastroparietálním buňkám (GPC)
 • hladkému svalu (ASMA)
 • jaderným antigenům (ANA)
 • mitochondriím (AMA)
 • thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • thyreoidální peroxidáse (anti-TPO)
 • transglutamináze IgA, IgG

Infekční imunologie

Zahrnuje vyšetření protilátek syntetizovaných v reakci na virové nebo bakteriální původce onemocnění. Metodami jsou ELISA, chemiluminiscence či imunoblot.

V Immuno-Flow vyšetřujeme protilátky proti:

 • spalničkám (Morbilli), ve třídě IgG
 • HSV, ve třídě IgM a IgG
 • CMV, ve třídě IgM a IgG
 • EBV, a to proti antigenům:
    • VCA, ve třídě IgM a IgG
    • EBNA, ve třídě IgG
    • EA, ve třídě IgG
 • HSV, ve třídě IgM a IgG
 • některým kmenům způsobujících lymeskou boreliózu, ve třídě IgM, IgG
 • Helicobacteru pylori, ve třídě IgA, IgG
 

Úplný seznam poskytovaných vyšetření naleznete v naší Laboratorní příručce.

Žádanky o laboratorní vyšetření naleznete zde: Žádanka základní a Žádanka alergologie.

Jste u nás poprvé? Registrujte se!