#icon Upozornění:
Ambulance klinické alergologie, imunologie, dermatologie, nutriční terapie a psychoterapie.
#icon

Ceník pro samoplátce


Proč mám výkony hradit?

Nespadáte-li pod uvedené smluvní pojišťovny, nebo nemáte pojištění (OBZP), je nutno všechny provedené úkony uhradit dle Ceníku pro samoplátce.

Ceník pro samoplátce

Smluvní pojišťovny

Jsme smluvními partnery nejpoužívanějších zdravotních pojišťoven. Pro ostatní pojišťovny a pacienty OBZP se vztahuje ceník pro samoplátce.