#icon Upozornění:
Ambulance klinické alergologie, imunologie, dermatologie, nutriční terapie a psychoterapie.
#icon

Alergologie a imunologie

V Immuno-Flow se věnujeme diagnostice a léčbě poruch imunitního systému pacientů z Prahy i ostatních částí České republiky. Mezi časté zdravotní problémy, které řešíme, patří:


Vyšetření a anamnéza

Anamnéza pacienta

Před laboratorním a fyzikálním vyšetřením je důležitá podrobná anamnéza pacienta. Lékař s pacientem hovoří v přátelském duchu. Tento pohovor je důležitý pro vzájemnou důvěru nezbytnou po celý průběh léčby.

Laboratorní vyšetření

Komplexní laboratorní vyšetření je základním kamenem ke správnému určení diagnózy. Kromě základních biochemických a hematologických vyšetření stanovujeme hladiny protilátek, hodnotíme parametry buněčné imunity či přítomnost autoprotilátek v krvi pacienta. Podle klinických obtíží pacienta jsou doplněna specifičtější vyšetření - např. stanovení hormonů štítné žlázy, laboratorní diagnostika nebo monitorování průběhu diabetu, celiakie nebo některých infekčních onemocnění.